Ads 468x60px

Hadis-i Şerif Oku

"Hadis-i Şerif Oku
Anlamlı Hadisler
Karışık hadis okuma, Kadis-i şerif okuma, en güzel hadis sözleri sitemizde karışık yazılar halinde derlenmiştir.

Bu yazıda da bazı hadislere yer verilmiştir.

Ebu Nuaym Hadisleri, Deylemi Hadisleri, Ramuz Hadisleri, Bezzar Hadisleri, İbni Sad Hadisleri, Hatib Hadisleri, Beyhaki Hadisleri, Müsned Hadisleri ve daha fazlasına yer verilmiştir.
Daha fazlası için diğer yazılarımıza bakınız.

Hadis-i Şerifler
Allahın yasakladığı ( belli ) büyük günahlardan sonra kulun sakınması gereken en büyük günah: ardında borcunu ödemek için hiçbir mal bırakmadan borçlu olarak ölmesidir. 
hadis-i şerif ( Ebu Davut )
Hz. Peygamber, yeri geldikçe şu sözü hep tekrarlardı: İslam ve beyaz kıllar, kişiyi kötülükten alı koymak için yeterlidir. 
Hadis (İbn-i Sa’d).
Dünya işlerinizi yolunuza koyunuz. Ve yarın ölecekmiş gibi de ahiretinize çalışınız. 
Hadis (Deylemi).
İnsanlar arasında ara bozma niyeti ile laf götürüp getirmek, insanlara hakaret etmek ve sövmek, kendi ırkını üstün görüp başka milletleri aşağı görmek... İşte bu 3 davranış, cehennemdedir. Bunlar, bir mü’minin ahlakında yer alamaz. 
Hadis (Taberani).
İslam temizdir. Öyle ise temizleniniz.Çünkü cennete temiz olandan başkası giremez. 
Hadis-i Şerif (Taberani).
Kişinin hatalarının çok olması, yumuşak huyluluğunun eksik bulunması, doğruluk ve hakperestliliğinin az olması, gece boyunca ölü gibi uyuması, gündüzleyin işsiz boş oturması, tembel olması, sürekli sızlanması, halinden şikayetçi olması, cimri olması, aç gözlü olması... Bütün bunlar, kişiye dininde ve kişiliğinde zayıflık ve kötülük olarak yeter... 
Hadis (Ebu Nuaym).
Fuhuş yeryüzünde yaygınlaşınca yer sarsıntıları (depremler) olur. İdareciler halka zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmurlar kesilir (Kuraklık ve kıtlık başlar). İslam toplumunda yaşayan gayr-i müslimlere verilren sözler (taahhütler) yerine getirilmediğinde de düşman, müslümanlara galip gelir. 
Hadis-i Şerif (Deylemi)
İki müslüman karşılaşır, birbirlerinin ellerini tutar, tokalaşırlarsa, Allah mutlaka onların bu halde iken yaptıkları dualarını kabul eder. Ellerini birbirinden ayırmadan günahlarını affeder. 
Hadis (Ahmed, Bezzar).
Kişi değiştirmeye güç yetiremiyeceği bir münkeri (sakıncalı eylemi) görünce, Allah’a o eylemi münkir olduğunu yani asla hoşlanmadığını bildirmesi, onu kurtarmaya yeter. 
Hadis (Taberani).
şerle(günahla) varan kimseye yazıklar olsun.
Hadis-i Şerif (Deylemi).
Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine... 
Hadis (Ramuz).
Her günün eylemleri, mutlaka mühürlenir. Mü’min hastalandığı zaman, melekler şöyle derler: Ey Rabbimiz, Falanca kulunu hastalandırarak iyi eylemlerden sen alı koydun. Yüce Allah şöyle buyurur: İyileşinceye veya ölünceye kadar, daha önce yaptığı eylemlerin aynısını (her gün yapmış gibi) yazıp mühürleyin. 
Hadis
Kuşları yuvalarında rahat bırakınız. Onları ürkütmeyiniz. 
Hadis-i Şerif (Ebu Davud).
Kazançların en helal ve temiz olanı; öyle bir tüccarın kazancıdır ki konuştuğunda yalan konuşmaz. Bir şey emanet edildiğinde ona hıyanet etmez. Söz verdiğinde sözünden dönmez. Satın alırken ( Daha ucuz almak için ) aldığı malı kötülemez. Bir şey satarken, malını aşırı övüp yalancı reklama girmez. Borç aldığında ödemeyi geciktirmez. Alacağı olduğunda borçluyu sık boğaz etmez. 
hadis-i şerif ( Beyhaki )
Kulun ahirette sevap kefesine ilk konulacak ameli, çoluk çocuğunun geçimi için yaptığı harcamalardır.
Hadis-i Şerif ( Taberani)
Allah Resülü: Herc artmadıkça kıyamet kopmaz,buyurdu.Herc nedir, ya Resulallah?diye soruldu. Allah Resulu: Herc,ölüm demektir... Cevabını verdi
Hadis-i Şerif (Ramuz).
İlim öğrenmeye çalışanın rızkına (geçimine) Allah kefildir. 
Hadis-i Şerif (Hatib).
2 melek vardır. Biri şiddeti emreder, diğeri yumuşaklığı... Her ikisi de haklıdır. Şiddeti emreden Cebrail, yumuşaklığı emreden Mikaildir. İki peygamber vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Her ikisi de haklıdır. Yumuşaklığı emreden Hz. İbrahim, şiddeti emreden Hz. Nuh’tur. İki arkadaşım vardır. Biri yumuşaklığı emreder, diğeri şiddeti. Bunlar da haklıdır. Yumuşaklığı emreden Ebu Bekir, şiddeti emreden Ömer’dir. 
Hadis (Taberani).
Herhangi bir kimse ücretini vermemek niyetitle bir şey satın alırsa öldüğü gün hain olarak ölür. Hain ise cehennemdedir. 
hadis-i şerif( Taberani )
Dünyada yaşanan dert ve sıkıntılar (musibetler) yüzlerin karardığı kıyamet gününde, sahibinin yüzünü ak ederler...
Hadis-i Şerif (Taberani).
Kıyamete yakın müslümanlar içinde en az bulunacak şey; helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır. 
Hadis-i Şerif (İbn-i Adiyy).
Kim ki, eli darda olan borçlusuna, durumu düzelinceye kadar süre tanırsa, Allah da ona günahından tevbe edinceye kadar süre tanır. 
Hadis-i Şerif ( Buhari )
4 kimse vardır ki, öldükten sonra da sevapları devam eder: Allah rızası için kamuya hizmet ederken ölen kimse; Öğrettiği ilmin gereği yapılan bilgin; Verdiği para ile yapılan faydalı eser ayakta duran hayır sahibi; Ardında kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakan kimse... 
Hadis (Müsned)
Bir kötülük işlediğinde peşinden hemen bir iyilik yap ki, o kötülüğü silsin.
Hadis-i Şerif (Tirmizi).
Kişiyi arkadaşından tanıyın. 
Hadis (İbn-i Adiyy).
Hz. Peygamberi korumak için, insanlar itilip kakılmaz, yanından kovulmaz ve dövülmezlerdi. 
hadis (Taberani).
Şüphesiz ki, ben insanların kalbini yarıp bakmakla ve göğüslerini açmakla emrolunmadım. 
Hadis (Buhari).

0 yorum:

Yorum Gönder